Ifall n ar bekymmersam darfor att meddela stav ett potentiell partner